Jesper Buch: Den gode ansættelsessamtale for frisører

Jesper Buch: Den gode ansættelsessamtale for frisører
28. marts 2018 Bastian Larsen

Jesper Buch har stor erfaring med ansættelse af frisører til sin salon. Han ved derfor, hvad man skal være opmærksom på til ansættelsessamtalen for at finde den helt rigtige medarbejder til salonen. Det kan koste både tid og penge at ansætte den forkerte, og derfor kommer Jesper Buch her med nogle gode råd til ansættelsessamtalen.

Forberedelse til ansættelsessamtalen er et must

Det er essentielt for et positivt udbytte at være velforberedt til ansættelsessamtalen med en ny potentiel medarbejder. Det er vigtigt, at du kan agere afslappet og med overskud til at lytte. Vel at mærke lytte med en intensitet, der får dig til at føle personen og ikke bare høre personen. Jeg har en idé om, at ansættelsessamtalen ofte sker i et presset arbejdsmiljø. Presset, blandt andet fordi der rent faktisk mangler en medarbejder til at udfylde den arbejdsbyrde, der er i salonen.

Derfor skal du:

 • Sørge for, at ansøgeren føler sig velkommen, ventet og veltilpas.
 • Sørge for, at der er vand på bordet til ansøgeren.
 • Sørge for, at situationen bliver bragt ned i spænding. Byd en kop kaffe/the eller andet du ville byde din kunde i salonen for at opnå personens tillid og ro.
 • Afsætte god tid til samtalen. Alt under 1 time er for lidt. Start første del af samtalen med “loose talk”. Den samme snak du ville bruge ved en ny kunde, der har brug for din tillid.
 • Lytte til ansøgeren, IKKE til dig selv. En stor samtalefejl er kun at ville høre sig selv. Det er den potentielle nye medarbejder, der er centrum her.

Forskellige roller i salonen

Du skal have sat dig selv nogle kriterier for hvilken rolle, du har brug for at få udfyldt i din salon. Hvis du ikke har gjort et grundigt forarbejde her, kan du komme meget galt afsted. Der er mange roller, der skal udfyldes i en salon, og alle roller er af stor vigtighed for, at det fulde team kan fungere og ledes optimalt. Har du brug for en lederrolle, arbejdsbi, social worker eller en indpisker? Tænk grundigt over disse faktorer inden du sætter dig ind til samtalen. Vi er som frisørfolk tilbøjelige til ”bare” at falde for den kreative kunstner. Han/hun er en utrolig vigtig brik i dit team, men for mange af samme type skaber barsk konkurrence og splid. Ikke mange tænker den pleasende person ind i sit team, men dette rolige, overskudsagtige menneske er måske den brik, der danner fundament for kreativitetens kaos.

 • Spørg til deres generelle fritidsliv
 • Få et familiært billede af personen, hvilken rolle udfylder de der.
 • Spørg til, hvor de selv ser sig i et team.
 • Læg ikke skjul på dine intentioner i dine spørgsmål.

Passer til forretningsprofilen

Du skal sørge for at få din forretningsprofil lagt ind i ligningen, når du skal have en ansættelsessamtale.

Hvilken kundegruppe vil du henvende dig til, og til hvilken pris vil du sælge din nye medarbejders ydelse. Hvor vigtig er de faglige kompetencer, og hvad vil du gøre for at forbedre eventuelle mangler. I vores konkrete forretning er den faglige kvalitet forståeligt meget vigtig. Vi har gjort os nogle tanker og forberedende øvelser i hvilket fagligt niveau, vi ønsker den potentielle medarbejderne skal ende i. Gør det 100 procent klart for ansøgeren, hvad det er, du forlanger på det faglige område. Det kan være svært at snakke om den faglige del, da en del af vores faglighed er det kunstneriske udtryk. Der må du ikke være konfliktsky. Giv plads til ansøgernes personlighed, den er vigtig for dig i det kreative valg. Du behøver ikke selv at være den dygtigste medarbejder på alle områder, men skal blot være dygtig til at jonglere med forretningens kompetencer. Hvis alle ligner dig, får du en hårfabrik, ikke et kreativt værksted.

 • Kortlæg ansøgerens kompetencer.
 • Indkald til prøveklip/-styling/-color-tests. Afsæt god tid – også af din egen – til disse.
 • Lad ansøgeren bringe sine egne modeller. Her får du et godt indblik i engagement, og det bidrager til ansøgerens ro i arbejdet. De skal ikke gå og frygte ubehagelige overraskelser.
 • Spørg ind til socialt engagement. Har ansøgeren været frivillig i en sag som sport, musik, politik eller social work?
 • Spørg hvad den største succes, ansøgeren har oplevet i sit liv, er.
 • Spørg hvad de føler nederlag ved. Ikke for at snage og være fordømmende, men for at kortlægge personligheden.
 • Giv også noget af dig selv med på vejen.
 • Find bevæggrunden til at søge lige netop DEN stilling i lige nøjagtig DIN forretning.

Den økonomiske ramme

Det er vigtigt inden en ansættelsessamtale, at du har en økonomisk ramme. Det er vigtigt, at den nye medarbejder kan bidrage positivt til forretningens resultat inden for en overskuelig periode. Hold ikke disse rammer skjult for ansøgeren. Få tilsvarende ansøgeren til at give et billede af, hvad deres forventning i forhold til løn og ansættelsesforhold er. Der er ikke grund til at spilde hinandens tid, hvis afstanden er for stor til at starte med. Sidst men ikke mindst er det meget vigtigt, at det er dig, der er styrende. Gør det til en dyd at være ligeglad med om du får den ene eller den anden ansøger ind. I sidste ende kan den mest ønskelige medarbejder være dyrt købt. Tænk dig om, det er også dig og din fremtid, der er på spil, når du gennemgår en ansættelsesproces.